Priser og tilskud

Pr. 31/12 2017 indbetales kr. 8100,- til min lønkonto, som indbetales sidste bankdag i måneden, forud betalt.
 
Horsens Kommune yder tilskud på kr. 5.913,-
 
Jeres egen betaling udgør kr. 2187,-pr. måned.
 
Der betales i alle årets måneder.
 
Der ydes søskende rabat såfremt der er andre søskende i kommunal pasning.
 
Der kan ikke søges friplads i privat dagpleje.
 
Priserne reguleres en gang årligt, når kommunens tilskud reguleres. (December)
 
Opsigelse kan ske med en måneds varsel, gensidig.
 
I skal være skrevet op ved Kommunens pladsanvisning for at få plads samt tilskud.
 
Link til Kommunes hjemmeside
 
 
 
 
 
Laila Damgaard | Risengård 8, 8700 Horsens - Danmark | Tlf.: 2781 3662 | lailadamgaard@hotmail.com