Hvem er jeg

Jeg hedder Laila og er 47 år. Jeg er gift med Brian og vi har 3 store piger, hvoraf den ene er hjemmeboende. Vi bor i eget hus med godt indhegnet udeareal, i Risengård i Stensballe. Vores hjem er allergivenligt og røgfrit. Jeg er uddannet køkkenassistent, men har arbejdet som dagplejer i 17 år. Jeg er meget kreativ og kan godt lide udfordringer. Jeg elsker at arbejde med børn, følge deres udvikling og være med til at ruste dem til børnehaven.

Hvad kan jeg tilbyde

Tryghed, omsorg, nærvær og kærlighed er kernen i min dagpleje. Jeg tilbyder børnene en tryg og genkendelig hverdag i rolige og hjemmelige omgivelser. Jeg tilrettelægger dagen efter børnenes alder og behov. Jeg anerkender det enkelte barn, hvor det er i sin udvikling for på den måde, at sikre den bedst mulige udvikling og trivsel for jeres barn. Jeg lægger stor vægt på et godt forældresamarbejde, der bygger på ærlighed, åbenhed og gensidig respekt og tillid.

Her udfolder vi os

Jeg har et dejligt udeareal med legehus og gode muligheder for at køre på scooter og lege i sandkasse. Jeg har en urtehave, hvor børnene får brugt deres sanser ved at smage, dufte, røre de forskellige ting. Jeg bor omkring et godt stisystem, hvor børnene frit kan gå og løbe. Jeg benytter naturligvis også den skønne natur, skov og strand i Stensballe. Jeg har også mulighed for at benytte hallen og tage på ture til biblioteket samt besøge og have besøg af andre dagplejere.
Laila Damgaard | Risengård 8, 8700 Horsens - Danmark | Tlf.: 2781 3662 | lailadamgaard@hotmail.com